Een nieuw Team aanmaken via de ingebouwde sjablonen! (templates)

Een nieuw Team aanmaken via de ingebouwde sjablonen! (templates)

Een nieuw team aanmaken door middel van sjablonen is een nieuwe mogelijkheid die je kan gebruiken om sneller een Team met een duidelijke structuur aan te bieden aan gebruikers. Deze scenario’s kunnen team-creatie versnellen omdat ze geënt zijn op de noden van de organisatie. Microsoft geeft alvast deze 13 scenario’s mee om snel aan de slag te gaan. Je kan ook zelf scenario’s schrijven en de nodige kanalen voorzien zodat elk team aan de slag zal gaan op dezelfde manier.

Welke scenario’s zijn er reeds ter beschikking?

Detailhandel, Een store organiseren, Een evenement beheren, een project beheren, Helpdesk organiseren, Kwaliteit van veiligheid, office 365 Introduceren, Reacties op incidenten, Samenwerken aan een wereldwijde crisis of gebeurtenis, Samenwerken aan patiëntenzorg, Samenwerken binnen een bankfiliaal, Werknemers introduceren en Ziekenhuis.

Hoe gebruik je een Microsoft Teams sjabloon?

Druk op een nieuw team aanmaken, selecteer maken.

Kies een scenario uit de lijst van scenario’s

Centraliseer de samenwerking binnen uw crisisteam tussen bedrijfseenheden en help bedrijfscontinuïteitsplannen te maken. Deel tips voor werken op afstand, volg communicatie met klanten en houd iedereen op de hoogte met aankondigingen en nieuws.

Voorbeeldscenario: Samenwerken aan een wereldwijde crisis of gebeurtenis

10 kanalen

 • Algemeen
 • Aankondigingen 📢
 • Wereldnieuws
 • Bedrijfscontinuïteit
 • Extern werken
 • Interne communicatie
 • Externe communicatie
 • Klachten van klanten
 • Complimenten
 • Update voor leidinggevenden

3 apps

 •  Complimenteren
 •  Website
 •  Wiki

Druk op starten. Kies privé als je zelf deelnemers wenst toe te voegen. Dit kan je doen aan de hand van deze blog.

Geef je team een naam

Druk op maken. Het kan (in tegenstelling tot een leeg team) enkele minuten duren voor het sjabloon en team zal aangesproken worden en het nieuwe team zal aangemaakt worden.

Je team is aangemaakt!

Teams creatie blokkeren en bij enkele personen leggen kan via deze blog. Teams écht goed inrichten via hier.

Jasper Bernaers

Hallo, ik ben Jasper. Welkom op 365tips.be. Op deze website lees je artikels over ervaringen over O365, Microsoft Teams, Intune, Azure AD, Security... Veel leesplezier. Als je vragen hebt geef een reactie onder de artikels!

Geef een reactie