Tag: securityassessment

Veiligheidsanalyse – temperatuurmeting van de huidige configuratie