vergadering opname automatisch opslaan in OneDrive For Business! – Microsoft Teams

vergadering opname automatisch opslaan in OneDrive For Business! – Microsoft Teams

Eerder aangekondigd op Ignite 2020! Sla voortaan Teams video opnames op in OneDrive for business.

Deze feature kan je enkel activeren via Powershell aan de hand van onderstaande instructies.

Deze policy laat toe om recordings te verschuiven van Stream naar OneDrive. Dus niet meer automatisch op Microsoft Stream te plaatsen.

Het voordeel is vaak naar deelbaarheid en bewerking toe een praktische verbetering. Toch heeft Stream binnen de organisatie dan weer voordelen naar gebruiksgemak. De keuze is aan jou.

Meer informatie vanuit Microsoft kan je hier vinden.

Installeer de Microsoft Teams PowerShell module

install-module MicrosoftTeams
Install-Module PowerShellGet -Force -AllowClobber
Update-Module MicrosoftTeams -Force

Maak verbinding via PowerShell met je tenant

Connect-MicrosoftTeams -Credential $O365Cred
$SkypeBusinessSession = New-CsOnlineSession -Credential $O365Cred
Import-PSSession $SkypeBusinessSession -AllowClobber

Haal de huidige CSMeetingPolicies op

Get-CsTeamsMeetingPolicy | fl *Identity,reco*

Zet de globale policy naar OneDrive For Business

Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity global -RecordingStorageMode OneDriveForBusiness

Testen in een Microsoft Teams vergadering?

Vanaf hier kan je verder delen. Om goed te delen check zeker deze blog! Lees een volledig overzicht van alle best-practises van OneDrive, hier.

Jasper Bernaers

Jasper Bernaers

Welkom op 365tips.be. Op deze website lees je artikels en ervaringen over Office 365, Microsoft Teams, Intune, Azure AD, Security... Veel leesplezier. Als je vragen hebt, geef een reactie onderaan in het artikel --> zodat je ook andere mensen helpt via deze reacties.

Geef een reactie