Teams meeting opname automatisch opslaan in OneDrive For Business!

Teams meeting opname automatisch opslaan in OneDrive For Business!

Eerder aangekondigd op Ignite 2020! Sla voortaan Teams video opnames op in OneDrive for business.

Deze feature kan je enkel activeren via Powershell aan de hand van onderstaande instructies.

Deze policy laat toe om recordings te verschuiven van Stream naar OneDrive. Dus niet meer automatisch op Microsoft Stream te plaatsen.

Het voordeel is vaak naar deelbaarheid en bewerking toe een praktische verbetering. Toch heeft Stream binnen de organisatie dan weer voordelen naar gebruiksgemak. De keuze is aan jou.

Meer informatie vanuit Microsoft kan je hier vinden.

Installeer de Microsoft Teams PowerShell module

install-module MicrosoftTeams
Install-Module PowerShellGet -Force -AllowClobber
Update-Module MicrosoftTeams -Force

Maak verbinding via PowerShell met je tenant

Connect-MicrosoftTeams -Credential $O365Cred
$SkypeBusinessSession = New-CsOnlineSession -Credential $O365Cred
Import-PSSession $SkypeBusinessSession -AllowClobber

Haal de huidige CSMeetingPolicies op

Get-CsTeamsMeetingPolicy | fl *Identity,reco*

Zet de globale policy naar OneDrive For Business

Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity global -RecordingStorageMode OneDriveForBusiness

Testen via een Microsoft Teams vergadering?

Vanaf hier kan je verder delen. Om goed te delen check zeker deze blog! Lees een volledig overzicht van alle best-practises van OneDrive, hier.

Jasper Bernaers

Hallo, ik ben Jasper. Welkom op 365tips.be. Op deze website lees je artikels over ervaringen over O365, Microsoft Teams, Intune, Azure AD, Security... Veel leesplezier. Als je vragen hebt geef een reactie onder de artikels!

Geef een reactie