Inloggen met MFA op Exchange Online via PowerShell

Inloggen met MFA op Exchange Online via PowerShell

Wens je na een Multi-Factor Authentication (MFA) implementatie gebruik te maken van de Exchange Powershell module? Lees in deze blog hoe je het best kan verbinden!

Optie 1: Via PowerShell

Import-Module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName info@365tips.be

Optie 2: Toegang tot Exchange Online

Indien je beschikt over een Global Administrator met Multi-factor enabled is de meest praktische manier PowerShell te openen vanaf het Exchange portal.

https://outlook.office.com/ecp/ – klik onderaan links op Hybrid. vervolgens op Configure.

Nadat je dit gedaan hebt heb je steeds een icoon op je bureaublad.

Open de quicklaunch op je desktop

Run dit commando:

 Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName firstname.lastname@tenantname.onmicrosoft.com

Hierna krijg je een pop-up met modern-authentication.

*Vanaf hier kan je ook connecteren naar AzureAD indien gewenst. ( connect-msolservice )

Dat is het!

Vanaf nu kan je rechten beheren in Exchange Online via scripts.
Repititieve taken afhandelen met get-mailbox | set-mailbox …
En zo veel meer! https://gallery.technet.microsoft.com/exchange

Find more automation task and teams tips here.

Jasper Bernaers

Hallo, ik ben Jasper. Welkom op 365tips.be. Op deze website lees je artikels over ervaringen over O365, Microsoft Teams, Intune, Azure AD, Security... Veel leesplezier. Als je vragen hebt geef een reactie onder de artikels!

Geef een reactie