Tag: Excel

Microsoft Excel is een spreadsheet programma dat tabellen en rijen in relatie kan leggen om calculaties en inzichten te vergaren.